แม่อุ้ยดวงตา จริยา (78 ปี) CM-001-009  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 96 ม.6 บ้านพร้าวหนุ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2501
สล่า : สล่าจันทร์แก้ว บ้านพร้าวหนุ่ม
 
 
ก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนไม้ขนาดเล็ก ยกใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้องดินขอ รูปหลังคาไม่เป็นแบบจั่วแฝดจั่วเดี่ยวตามแบบเฮือนบ่ะเก่า แต่เมื่อดูผังพื้นก็เห็นได้ว่ายังคงเป็นผังพื้นแบบเฮือนบ่ะเก่า เรือนมีนอกชาน มีร้านน้ำตามแบบประเพณีที่นอกชาน พื้นไม้ตีเว้นร่องเพื่อระบายน้ำฝนไม่ให้ขังนอง เติ๋นและระเบียงทางเดิน อยู่ใต้ชายคา ทำเป็นพื้นยกระดับขึ้นจากระดับของนอกชาน มองจากเติ๋น เห็นการต่อเชื่อมกันของเติ๋น ระเบียง และนอกชานที่เป็นแบบประเพณี
   
   
     
  เติ๋นถูกใช้งานเอนกประสงค์ นั่งนอน พักผ่อน ทำงาน รับแขก หรือแม้แต่ใช้เป็นที่นอนหลับในตอนกลางคืน หิ้งพระติดไว้บริเวณเติ๋น ประดับฝาด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ รูปถ่ายบรรพบุรุษและสมาชิกในครอบครัว ระเบียงด้านหลังบ้าน หน้าเรือนครัว เป็นพื้นที่บริการของเรือน หุงหาอาหาร ซักล้าง และอื่นๆ ร้านหน้าขนาดใหญ่ที่นอกชาน ตั้งหม้อน้ำไว้ใช้ดื่มกิน หลังคามุงตองตึง เดิมเป็นเรือนใต้ถุนสูง ใช้งานใต้ถุนเรือนได้ แต่น้ำท่วมปีพ.ศ.2547 ทำให้น้ำพัดดินทรายเข้าถมใต้ถุนจนถึงระดับชานพักบันได จึงกลายเป็นเรือนแบบยกพื้นเตี้ยที่ไม่มีการใช้งานใต้ถุนไป