แม่อารี สุขใจ (63 ปี) CM-001-008  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 19 บ้านพร้าวหนุ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : ไม่ทราบ
สล่า : ไม่ทราบ
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาชั้นบน จากกระเบื้องคอนกรีตเป็นกระเบื้องลอนคู่
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนร้านค้าหนึ่งในสองหลังของบ้านพร้าวหนุ่ม เป็นเรือนสองชั้น ชั้นล่างใช้ค้าขาย จึงวางเรือนขนานไปตามความยาวของทางสัญจรเพื่อเปิดหน้าร้านให้เต็มหน้าถัง ชั้นบนใช้พักอาศัย ด้านหลังเรือน เป็นแบบชั้นเดียว ทำไว้ให้มีพื้นที่มากสำหรับการเก็บสินค้า เรือนถูกยกพื้นขึ้นประมาณ 1 เมตร เพื่อหนีความชื้น เป็นรูปแบบหรือระเบียบวิธีของการสร้างเรือนสองชั้น ปัจจุบันเรือนไม่ค่อยยกพื้นชั้นล่างกันแล้ว สร้างติดดินแล้วมักมีปัญหาเรื่องความชื้นจากดิน
   
   
     
  ชั้นบนมีระเบียงหน้า ยาวตลอดตัวเรือน ลวดลายราวระเบียงถูกออกแบบไว้เป็นการเฉพาะ พาไลหน้า เป็นพื้นที่ต้อนรับก่อนเข้าสู่ตัวร้าน ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้ค้าขายแล้ว