แม่อุ้ยหน้อย วิเศษคุณ (78 ปี) CM-001-005  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 166 บ้านกอกแก้ว ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2512
สล่า : พ่อน้อยจันทร์
 
 
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนไม้แบบประเพณีที่บ้านกอก เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง โปร่ง โล่งด้วยการปิดล้อมด้วยราวระเบียงกันตกโปร่งแทนผนัง ใต้ถุนโล่งใช้งานได้ดีในตอนกลางวัน เพราะไม่ร้อนและเข้าออกสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เติ๋นหน้าห้องนอน ใช้งานเอนกประสงค์ นั่งนอน พักผ่อน ทำงาน รับแขก หรือแม้แต่ใช้เป็นที่นอนหลับในตอนกลางวัน ราวระเบียงที่ประกอบขึ้นจากไม้ระแนงขนาดเล็ก แต่มีรูปแบบหรือลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนแต่ละหลังที่สล่าหรือเจ้าของเรือนจะเลือกใช้ สร้างสรรค์องค์ประกอบงานเหล่านี้ให้ปรากฏความหลากหลาย
   
   
     
  ระเบียงหน้าบ้าน โปร่ง โล่ง แต่มีหลังคาคลุมแทนที่ชานฝนตามแบบประเพณีที่หมดความนิยมไปมากแล้วเพราะไม่อยากให้ไม้พื้นผุพังเร็ว “เลียบ” หรือระเบียงทางเดินด้านข้างอันเป็นรูปแบบเฉพาะที่แม่แจ่ม เลียบของเรือนหลังนี้มีขนาดใหญ่ กว้างจนแทบไม่รู้สึกว่าเป็นเลียบ เหมือนเป็นชานระเบียงไปเลย เรือนครัวที่แยกออกมาจากเรือนใหญ่ ไม่ทำครัวบนเรือนใหญ่แล้ว ทำเป็นเรือนติดดิน ฝาตีไม้โปร่งระบายควันและความร้อน