อิทธิพงศ์ มณฑนม (29 ปี) CM-001-004  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 19 บ้านต้นตาล ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2509
สล่า : ลูน สนธิคุณ
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องคอนกรีตเป็นกระเบื้องลอนคู่
ทำแท่นฐานบันไดปูน
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนไม้ใต้ถุนสูงแบบเฮือนบ่ะเก่า จั่วแฝด หันหน้าเรือนไปทางใต้ตามแบบประเพณ บริเวณเติ๋นของเรือน ทำแบบเปิดโล่งออกไปสู่ชานและระเบียง หลังคาไม่ตีฝ้าเพดาน พื้นที่เติ๋น จึงเป็นพื้นที่น่าสบายที่ถูกใช้งานมากที่สุดบนเรือน ฝาเรือนบริเวณเติ๋น ทำเป็นฝาโปร่งด้วยการตีระแนงและการทำเป็นฝาไหลที่ด้านล่าง
   
   
     
  ร้านน้ำบริเวณชานหน้า วางหม้อน้ำไว้สำหรับรับแขกและดื่มกินของคนในบ้าน อยู่ใต้ชายคาจึงทำเป็นแบบชั้นวางของ ไม่ได้เป็นแบบเรือนหลังเล็กตามแบบร้านน้ำที่อยู่นอกชาน พี้นที่เติ๋น นอกจากจะใช้งานเอนกประสงค์ในตอนกลางวันแล้ว ยังใช้เป็นที่นอนได้ในตอนกลางคืนได้ด้วย หลองข้าววางไว้หน้าบ้านตามแบบประเพณี