พ่ออุ้ยหมา (สมบูรณ์) แม่อุ้ยนุช ศรีเที่ยง (82/70 ปี) CM-001-025  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 65 ม.4 บ้านเหล่าป่าก่อ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : ประมาณ พ.ศ.2504
สล่า : สล่าตุ่น บ้านนาเรือน
 
 
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เฮือนบ่ะเก่าแบบจั่วแฝด มีนอกชานหรือชานฝนที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่หลัง เป็นเรือนชั้นเดียวยกใต้ถุนสูง ใช้งานใต้ถุนได้ดีตอนกลางวัน หลังคามุงกระเบื้องคอนกรีตที่กำลังจะหมดสภาพและรั่วหลายจุด เติ๋น พื้นที่สำหรับใช้งานเอนกประสงค์ รวมถึงการใช้เป็นที่นอนของลูกชาย อยู่หน้าห้องนอน ทำเป็นพื้นยกระดับขึ้นจากชานระเบียง เป็นที่ตั้งของหิ้งพระและมักประดับตกแต่งฝาเรือนด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ รูปถ่ายบรรพบุรุษและสมาชิกในครอบครัว บันไดทางขึ้นเรือนทำชานพักขนาดใหญ่ไว้ตามแบบฉบับของแม่แจ่ม
   
   
     
  นอกชาน หรือชานฝน มีร้านน้ำ พื้นไม้ผุพังจนเดินไม่ได้ พ่ออุ้ยนำฟากมาปูเพื่อให้พอเดินได้ ร้านน้ำทำตามแบบประเพณี คือทำเป็นแบบเรือนหลังเล็ก มีชั้นวางหม้อน้ำขนาดใหญ่ วางได้หลายใบ เติ๋นน้อยของเรือนหลังเล็กใช้สำหรับตั้งโตกกับข้าวเพื่อนั่งล้อมวงกินกัน เปลเลี้ยงเด็กแขวนไว้กับอะเส ประตูห้องนอนบานทึบพร้อมช่องระบายอากาศเหนือบาน แต่ไม่ทำเป็นหำยนต์แล้วสำหรับเรือนหลังนี้ เมื่อมองผ่านเติ๋นน้อยของเรือนหลังเล็กไปเห็นหลังคาคลุมบันไดทางขึ้น การใช้เต้ารับโครงสร้างชายคา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ทั่วไปของเรือนไม้แม่แจ่ม