พ่ออินปั๋น นที (74 ปี) CM-001-023  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 46 ม.10 บ้านไร่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2509
สล่า : สล่าจากลำพูน
 
 
การซ่อมแซม : เทพื้นคอนกรีต / ต่อเติมห้องน้ำชั้น 2
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนร้านค้าหลังเดียวของชุมชนบ้านไร่ สร้างขึ้นเพื่อเปิดร้านค้าขายโดยตรง มีส่วนชั้นล่างเป็นที่ค้าขาย ชั้นบนเป็นส่วนพักอาศัย ปัจจุบันไม่ได้ค้าขายแล้ว เพราะถนนหมู่บ้านถูกตัดใหม่ เส้นทางหน้าบ้านนี้ไม่ได้เป็นเส้นทางที่ผู้คนใช้สัญจรอีกต่อ ด้วยจุดประสงค์เพื่อการเปิดหน้าร้าน เรือนหลังนี้จึงไม่ได้ถูกวางทิศทางตามประเพณี แต่เลือกวางเพื่อให้ตัวเรือนยาวขนานไปกับถนน เพื่อประโยชน์ของการค้าขายเป็นหลัก
   
   
     
  วัสดุและวิธีการก่อสร้าง ตลอดจนรูปแบบประตูหน้าต่าง ก็ใช้รูปแบบที่พบเห็นทั่วไปในเฮือนบ่ะเก่าและเฮือนสมัยกลาง ต่างกันที่ผังพื้นและการวางบันไดที่เป็นแบบเฉพาะของเรือนร้านค้า บันไดวางไว้ภายในเรือนตามแบบเรือนสมัยกลาง แต่วิธีการออกแบบวางบันไดยังไม่ค่อยลงตัวเหมือนเรือนสมัยใหม่ เพราะเป็นยุคแรกๆของการช่างท้องถิ่นที่นำเอาบันไดไปวางไว้ในเรือน หิ้งพระบูชาอยู่ที่โถงของชั้นบนของเรือน บันไดหลังบ้านเป็นพื้นที่กึ่งเปิดโล่ง ทำเป็นบันไดทอดเดียวไม่มีชานพักตามแบบของเรือนแม่แจ่ม หลองข้าวขนาดใหญ่ วางหลบออกไปจากหน้าบ้านตามแบบประเพณี เพราะต้องการพื้นที่หน้าบ้านสำหรับค้าขาย ลานหน้าบ้านขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานเอนกประสงค์รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการค้า การขนถ่ายสินค้าและพืชผล