พ่ออุ้ยคำอ้าย แม่อุ้ยปั๋น กันธิยะ (78 ปี) CM-001-022  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 7 ม.9 บ้านนาเรือน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2517
สล่า : สล่าปัน มาเต๊ะ
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนตองตึงมุงหลังคาเป็นกระเบื้องคอนกรีต
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนบ่ะเก่าแบบจั่วเดี่ยวขนาดเล็กหลังนี้อยู่ที่บ้านนาเรือน กลุ่มเดียวกับเรือนอุ้ยใจ อุ้ยเวย และเรือนไม้หลังงามๆของบ้านนาเรือน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี อุดมสมบูรณ์ มีสวนหมากและพืชพรรณต่างๆสำหรับใช้ประโยชน์ มีลำเหมืองสาธารณะผ่านหลังบ้าน และไม่ไกลนักก็มีน้ำแม่แรก ใต้ถุนสูง โล่ง โปร่ง มีแคร่และกี่ทอผ้าไว้ใช้งาน ครัวไฟเดิมนั้น ทำเป็นเรือนขวาง วางไว้ท้ายเรือน ปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ แล้วย้ายครัวไฟลงไปปลูกเป็นเรือนแยก
   
   
     
  ชานบันไดหน้าบ้าน ตีพื้นไม้เว้นร่อง ก่อนจะยกระดับพื้นขึ้นเป็นเติ๋น ที่ตีไม้ชิด หำยนต์จากเรือนเดิมที่พ่ออุ้ยรักษาไว้มาติดใหม่ที่เหนือประตูห้องนอน ร้านน้ำที่ชานหลังบ้าน ทำเป็นแบบเรือนหลังเล็ก มีหลังคาคลุม ตั้งหม้อน้ำไว้ใช้งานในครัว ลำเหมืองสาธารณะไหลผ่านหลังบ้าน