พ่อพรมมา กองจันทร์ (73 ปี) CM-001-021  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 46 ม.9 บ้านนาเรือน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2511
สล่า : สล่าปัน กาพย์ตุ้ม บ้านเหล่า
 
 
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนไม้ “เฮือนบ่ะเก่า” แบบจั่วแฝดหลังงามที่บ้านนาเรือน วางจั่วขวางตะวัน คือหันหน้าบ้านหน้าจั่วไปทางทิศใต้ ใต้ถุนสูงเปิดโล่ง บันไดทางขึ้นอยู่นอกเรือน ทำเป็นบันไดสองตอน มีชานพักขนาดใหญ่พร้อมม้านั่ง รูปแบบเดียวกับเรือนอุ้ยใจ เพราะอุ้ยเวยบอกให้สล่าทำตามแบบเรือนของอุ้ยใจ บันไดหน้าบ้านทำตามแบบของแม่แจ่ม คือทำเป็นบันไดสองตอน มีชานพักขนาดใหญ่พร้อมม้านั่ง และทำราวระเบียงล้อมไว้ มีประตูปิดเปิด หลองข้าวอยู่ด้านหน้า ซึ่งเป็นแบบอย่างประเพณีของเรือนล้านนา
   
   
     
  ด้านหลังเรือนเห็นนอกชานพร้อมร้านน้ำตามแบบอย่าง มีครัวไฟเดิมของเรือน โดยทำเป็นเรือนขวางขนาดเล็ก ปลายจ๋องยอดจั่วแบบเฉพาะของแม่แจ่ม ชานบันไดด้านหน้าบ้าน ต้อนรับผู้มาเยือนก่อนก้าวขึ้นเติ๋นซึ่งยกระดับขึ้นไว้ให้เห็นแยกส่วน ระดับก็พอดีสำหรับนั่งห้อยขาและไม่มากเกินไปสำหรับก้าวขึ้น เลียบข้างเรือน สำหรับลูกหลานเดินหน้าหลังเรือน ไม่ต้องเดินตัดเติ๋นเวลามีผู้ใหญ่นั่งอยู่ หลองข้าวหลังงาม หลังคามุงกระเบื้องดินขอ สร้างมาก่อนตัวเรือนแล้ว