พ่ออุ้ยต๋าคำ สนธิคุณ (87 ปี) CM-001-002  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 2 บ้านต้นตาล ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2519
สล่า : สุจา ใจมั่น
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องคอนกรีตเป็นกระเบื้องลอนคู่
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนอุ้ยต๋าคำ บ้านต้นตาล อำเภอแม่แจ่ม เป็นเรือนไม้บ่ะเก่าแบบประเพณี เป็นเรือนจั่วแฝด หันหน้าเรือนสู่ทิศใต้ ยกใต้ถุนสูง ใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร และของทั่วไป ตลอดจนทำแคร่ไว้นั่งนอนใช้งานตอนกลางวัน เรือนไม้อายุ 35 ปีหลังนี้ ผ่านมาซ่อมแซมคือการเปลี่ยนกระเบื้องซิเมนต์เป็นกระเบื้องลอนคู่ “ปล๋ายจ๋อง”แบบแม่แจ่มก็หายไปตั้งแต่นั้น เป็นเรือนที่โปร่ง โล่ง สบาย พื้นไม้บริเวณชานที่ตีเว้นร่อง ยังช่วยการระบายอากาศได้อีกด้วย ม้านั่งไม้น่าสบายอยู่ตรงทางขึ้นจากบันไดเรือนสำหรับต้อนรับผู้มาเยือน
   
   
     
  ผังเรือนแบบประเพณี คือห้องนอนสองด้าน ทางเดินผ่านกลาง เชื่อมเติ๋นที่ด้านหน้ากับครัวไฟที่ดานหลัง เติ๋นทำเป็นพื้นยกจากระดับชานหน้า กึ่งเปิดโล่ง มีหิ้งพระ มีพระบรมฉายาลักษณ์ และรูปถ่ายประดับฝา ราวระเบียงกันตกใช้ไม้ 2”ประกอบกันขึ้นอย่างง่ายๆแต่ดูดี ร้านน้ำขนาดเล็ก มีไว้ที่ชานหน้าบ้าน ทำเป็นแบบชั้นวางของ ไม่ได้ทำเป็นแบบเรือน เพราะอยู่ใต้ชายคา ใต้ถุนโล่ง ทำแคร่ขนาดใหญ่ไว้ใช้งาน ครัวไฟทำขึ้นใหม่เป็นเรือนแยก วางติดดิน ผนังโปร่งระบายควันได้ดี