แม่ศรี เจริญโรจน์ (53 ปี) CM-001-019  

 
 
ที่ตั้ง : บ้านนาเรือน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2501
สล่า : สล่าปัน จันทิมา
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาจากกระเบื้องคอนกรีตเป็นกระเบื้องลอน ซ่อมตีนเสาที่ผุ ยกเรือนเทคอนกรีตตีนเสาและพื้น
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนไม้จั่วแฝดหลังนี้ ลักษณะเป็นเรือนปิด ไม่ทำชานหรือระเบียงให้เห็นเป็นเรือนเปิดโล่งตามแบบประเพณีของเรือนไม้ล้านนา แต่ฝาเรือนที่เป็นฝาทึบนั้น นอกจากจะทำเป็นช่องหน้าต่างเหมือนเรือนสมัยใหม่แล้ว ยังได้ทำเป็นฝาไหลไว้เปิดระบายลม ยอดฝาทั้งภายนอกภายใน ทำเป็นช่องระบายอากาศ ตีระแนงเป็นช่องห่างๆให้ระบายลมได้ทุกทิศทาง ชานหลังมีร้านน้ำสำหรับใช้ทำอาหาร แต่ถูกต่อเติมหลังคาคลุมแล้ว เหมือนกับหลังอื่นๆอีกหลายหลัง ระเบียงทางเดินด้านหน้าบ้าน เป็นพื้นที่ว่างที่เข้าถึงเมื่อขึ้นจากบันไดหน้า ทำฝาไหลไว้ที่ระดับพื้น แสดงถึงวิถีชีวิตที่นั่งกับพื้น
   
   
     
  ร้านน้ำขนาดใหญ่ที่ชานหลังบ้าน บริเวณครัวไฟเดิมที่อยู่บนเรือน ปัจจุบันครัวไฟได้ถูกทำขึ้นใหม่เป็นเรือนแยกเหมือนกับเรือนหลังอื่นๆในแม่แจ่ม ชานหลังและร้านน้ำที่ถูกดัดแปลงหลังคาไป หลองข้าวทำไว้เป็นเรือนแยกตามแบบล้านนา ใต้หลองใช้เป็นที่ตั้งเตาที่ก่อไฟด้วยฟืนสำหรับต้มน้ำ นึ่งข้าว และต้มถั่วเน่า บางหลังทำเป็นตูบไฟหลังเล็กแทนการใช้ใต้ถุนหลอง ครัวไฟที่ส้รางขึ้นใหม่เป็นเรือนแยก เป็นเรือนติดดินไม่ยกพื้น ฝาตีระแนงโปร่งเพื่อระบายความร้อนและควันไฟ