แม่หล้า กาพย์ตุ้ม (68 ปี) CM-001-018  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 16 ม.9 บ้านนาเรือน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : ประมาณ พ.ศ.2506
สล่า : ไม่ทราบ
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาจากกระเบื้องคอนกรีตเป็นกระเบื้องลอน ซ่อมตีนเสาที่ผุ ยกเรือนเทคอนกรีตตีนเสาและพื้น
เก็บข้อมูล
: เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนไม้จั่วแฝดหลังนี้ ลักษณะเป็นเรือนปิด ไม่ทำชานหรือระเบียงให้เห็นเป็นเรือนเปิดโล่งตามแบบประเพณีของเรือนไม้ล้านนา แต่ฝาเรือนก็ไม่ได้ทำเป็นฝาทึบเหมือนเรือนสมัยใหม่ แต่ทำเป็นฝาโปร่งด้วยการตีระแนงเป็นช่องตาๆและฝาไหล บันไดทำตามแบบของแม่แจ่ม คือทำเป็นบันไดสองตอน มีชานพักขนาดใหญ่ และทำราวระเบียงล้อมไว้ มีประตูปิดเปิด การทำพื้นต่างระดับแยกการใช้สอยของส่วนที่เป็นเติ๋น และส่วนของระเบียงทางเดิน ด้านหลังเรือนเป็นเรือนครัวไฟ มีเติ๋นน้อยสำหรับนั่งกินข้าว เป็นลักษณะที่เป็นแบบประเพณี
   
   
     
  เรือนครัวที่ทำขึ้นใหม่เป็นเรือนชั้นเดียวไม่ยกพื้นเพื่อแยกการทำครัวออกไปจากเรือนใหญ่ ใต้ถุนโล่ง น่าสบายสำหรับกลางวัน กี่ทอผ้า แคร่ไม้ เปลยวน จึงถูกจัดไว้สำหรับทำงานและพักผ่อน ร้านน้ำขนาดใหญ่วางหม้อน้ำได้จำนวนมากสำหรับใช้ประกอบอาหารที่ชานหลังบ้าน ยอดจั่วประดับด้วย “ปล๋ายจ๋อง” แบบแม่แจ่ม