แม่สุนันทา จริยา (63 ปี) CM-001-017  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 20 ม.9 บ้านนาเรือน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2503
สล่า : สล่าปัน จันทิมา
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาจากกระเบื้องคอนกรีตเป็นกระเบื้องลอน
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนของแม่สุนันทา เป็นเรือนไม้บ่ะเก่าแบบประเพณี เป็นเรือนจั่วแฝด หันหน้าเรือนสู่ทิศเหนือ ยกใต้ถุนสูง ใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร และของทั่วไป ตลอดจนทำแคร่ไว้นั่งนอนใช้งานตอนกลางวัน ยอดจั่วประดับด้วย “ปล๋ายจ๋อง” แบบแม่แจ่ม สวยงามได้สัดส่วน ราวระเบียงกันตกที่เลียบ ที่ประกอบขึ้นจากไม้ มีรูปแบบหรือลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนแต่ละหลังที่สล่าหรือเจ้าของเรือนจะเลือกใช้ สร้างสรรค์องค์ประกอบงานเหล่านี้ให้ปรากฏเป็นความหลากหลายของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
   
   
     
  “เลียบ” ทางเดินแคบๆอยู่ด้านข้างเรือน เชื่อมชานด้านหน้ากับชานหลัง ใช้สำหรับลูกหลานเดินจากหน้าเรือนไปหลังเรือนเวลาผู้ใหญ่มีแขกผู้มาเยือน นั่งคุยกันอยู่บริเวณเติ๋น บันไดขึ้นเรือนทำเป็นสองตอน มีชานพักตามเอกลักษณ์ของบันไดเรือนไม้แม่แจ่ม คือทำเป็นชานพักขนาดใหญ่ และทำราวระเบียงล้อมไว้ เติ๋นถูกใช้งานเอนกประสงค์ นั่งนอน พักผ่อน ทำงาน รับแขก หรือแม้แต่ใช้เป็นที่นอนหลับในตอนกลางคืน ใต้ถุนโล่ง วางแคร่ไม้ขนาดใหญ่และกี่ทอผ้าไว้สำหรับใช้งานตอนกลางวัน