อุ้ยยืน สารินจา (87 ปี) CM-001-015  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 94 ม.4 บ้านไหล่หิน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม ปีที่สร้าง : พ.ศ.2514 สล่า : สล่าใจ โอบอ้อม
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา / ต่อเติมห้องน้ำ เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนจั่วแฝดที่ใช้รูปแบบประเพณีหลังนี้ เป็นเรือนจั่วแฝด ใต้ถุนโล่ง ใช้งานได้ดีในตอนกลางวัน เพราะไม่ร้อนและเข้าออกสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เติ๋น แบ่งเป็นพื้นที่ด้านในที่เป็นแบบกึ่งเปิดโล่ง เหมาะกับการใช้พักผ่อนหรือนอนในตอนกลางคืน และพื้นที่ด้านนอกที่เปิดโล่งมากกว่า เหมาะสำหรับใช้งานตอนกลางวัน ฝาบริเวณเติ๋นนี้จะประดับด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ รูปถ่ายบรรพบุรุษและสมาชิกในครอบครัว พื้นชานตีเว้นร่อง พื้นเติ๋นตีชิด และยกระดับขึ้นจากพื้นชาน
   
   
     
  ร้านน้ำขนาดเล็กที่ชานเรือน ใช้ตั้งหม้อน้ำสำหรับดื่มกิน “เลียบ” ทางเดินแคบๆอยู่ด้านข้างเรือน เชื่อมชานด้านหน้ากับชานหลัง ใช้สำหรับลูกหลานเดินจากหน้าเรือนไปหลังเรือนเวลาผู้ใหญ่มีแขกผู้มาเยือน นั่งคุยกันอยู่บริเวณเติ๋น ใต้ถุนโล่ง มีแคร่ไม้ขนาดใหญ่และกี่ทอผ้าไว้สำหรับใช้งานตอนกลางวัน หิ้งพระติดไว้บริเวณเติ๋น