บุญเป็ง ดวงนภา จิตตาดู (42/38 ปี) CM-001-014  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 30 ม.4 บ้านไหล่หิน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2531
สล่า : สล่าปัน จันทิมา
 
 
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนไม้ใต้ถุนสูงแบบจั่วเดี่ยวหลังนี้เป็นเรือนที่มีอายุไม่มาก และสร้างขึ้นในยุคที่มีกระเบื้องมุงหลังคาแบบลอนให้เลือกใช้แล้ว ความจำเป็นที่ต้องทำหลังคาองศาสูงๆเพราะกันน้ำรั่วของกระเบื้องดินขอหรือกระเบื้องคอนกรีตก็หมดไป กระเบื้องลอนสามารถทำหลังคาเอียงลาดมากๆได้ แม้ผังพื้นของเรือนหลังนี้จะเป็นเดียวกับเรือนจั่วแฝด แต่สล่าก็สามารถทำหลังคาจั่วเดี่ยวป้านๆชักคลุมเรือนทั้งหลังได้ ไม่ต้องทำเป็นจั่วแฝด มีรางรินอยู่ตรงกลาง หลองข้าวถูกวางอยู่ไว้เป็นเรือนแยก อยู่หน้าบ้านตามแบบประเพณี
   
   
     
  เติ๋นขนาดใหญ่ ใช้งานเอนกประสงค์ นั่งนอน พักผ่อน ทำงาน รับแขก หรือแม้แต่ใช้เป็นที่นอนหลับในตอนกลางคืน ใต้ถุนโล่ง วางแคร่ไม้ขนาดใหญ่และกี่ทอผ้าไว้สำหรับใช้งานตอนกลางวัน “เลียบ” ทางเดินแคบๆอยู่ด้านข้างเรือน เชื่อมชานด้านหน้ากับชานหลัง ใช้สำหรับลูกหลานเดินจากหน้าเรือนไปหลังเรือนเวลาผู้ใหญ่มีแขกผู้มาเยือน นั่งคุยกันอยู่บริเวณเติ๋น เอกลักษณ์ของบันไดเรือนไม้แม่แจ่ม คือทำเป็นชานพักขนาดใหญ่ บางหลังทำม้านั่งด้วย และมักทำราวระเบียงล้อมไว้ มีประตูปิดเปิด ในเรือนหลังนี้ เหนือประตูห้องนอนมีหำยนต์ เป็นแผ่นไม้แกะสลักขนาดกว้างเท่าประตูห้องนอน ติดตั้งไว้ เป็นส่วนที่นำมาจากเรือนเดิม ประเพณีนี้มีมาแต่โบราณเช่นที่พบในเรือนกาแลทุกหลัง ถ่ายทอดมาถึงเฮือนบ่ะเก่า แต่ก็ไม่ได้ทำกันทุกหลังแล้ว