แม่อุ้ยดวงคำ ทะบุญ (74 ปี) CM-001-013  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 14 ม.4 บ้านใหม่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2503
สล่า : สล่าจากจอมทอง
 
 
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนบ่ะเก่าแบบจั่วแฝด ใต้ถุนโล่งสูง วางเรือนหันหน้าทางทิศใต้ มีหลองข้าวอยู่ด้านหน้าตามแบบประเพณีล้านนา ใต้ถุนโล่ง แม่อุ้ยวางแคร่ไม้ขนาดใหญ่และกี่ทอผ้าไว้สำหรับใช้งานตอนกลางวัน เติ๋นของเรือนหลังนี้เปิดโล่งด้านเดียว คือด้านที่ต่อกับนอกชานทางทิศตะวันตก จึงทำให้บริเวณเติ๋นไม่ได้ดูโปร่งโล่งสบายเหมือนหลังอื่น
   
   
     
  ร้านน้ำที่ชานเรือน ทำเป็นแบบชั้นวางของอย่างง่ายๆ วางหม้อน้ำเพียงใบเดียว สำหรับแม่อุ้ยซึ่งอยู่บ้านเพียงลำพัง เติ๋นน้อยและครัวไฟ อยู่ในเรือนแฝดด้านทิศตะวันตก ส่วนเรือนด้านตะวันออกเป็นห้องนอน บริเวณนี้เดิมเป็นนอกชานของเรือน เปิดโล่งไม่มีหลังคา แม่อุ้ยได้ต่อเติมมุงหลังคาสังกะสีแล้ว เพื่อแก้ปัญหาไม้พื้นผุพังง่าย บันไดหน้าของเรือน ทำแบบมีชานพัก อันเป็นเอกลักษณ์ของเรือนไม้ที่แม่แจ่ม ส่วนบันไดหลังบ้าน จะทำเป็นบันไดทอดเดียวไม่ทำชานพัก