พ่ออุ้ยปั๋น โอบอ้อม (78 ปี) CM-001-011  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 7 ม.4 บ้านอาราม ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2510
สล่า : หนานใจ โอบอ้อม สล่าปัน จันทิมา
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาจากกระเบื้องดินขอเป็นกระเบื้องคอนกรีต เสริมตอม่อคอนกรีตเพราะเสาไม้เริ่มทรุด
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  ที่ตั้งเรือนหลังนี้เดิมเป็นที่ตั้งเรือนพญาไชย เจ้าเมืองแจ๋ม ต่อมาทายาทพญาไจย คือพ่อตาอุ้ยปั๋นปลูกเรือนขึ้นที่เดิม มีลูกสาว 2 คน เมื่อสิ้นพ่อ ลูกสาวออกเรือนจึงรื้อเรือนแบ่งวัสดุออกเป็นเรือน 2 หลัง สำหรับลูกสาวแต่ละคน คือแม่อุ้ยทิพย์กับแม่อุ้ยนาค(เสียชีวิตแล้ว) พ่ออุ้ยปั๋นเป็นเขย เรือนหลังปัจจุบัน พ่ออุ้ยปั๋นสร้างแทนหลังเดิม(เรือนที่ถูกแยก) “ฮูร่อง” ช่องที่ทำไว้ที่พื้น ปิดเปิดได้ บ้างว่าสำหรับเวลาเก็บกวาดทำความสะอาด บ้างว่าสำหรับบ้วนน้ำหมาก บ้างก็ว่าสำหรับเด็กและคนแก่คนเฒ่าปัสสวะในยามกลางคืน จะได้ไม่ต้องลงจากเรือน
   
   
     
  เรือนยกใต้ถุนสูง โปร่ง โล่งสบาย วางแคร่ไม้ขนาดใหญ่ไว้สำหรับใช้งาน เติ๋นขนาดใหญ่ของเรือน มีพื้นที่ใช้งานมาก แต่ไม่ได้ทำแบบกึ่งเปิดโล่งตามแบบเรือนหลังอื่นๆ เรือนหลังนี้เติ๋นไม่เปิดโล่งเหมือนเรือนแบบประเพณีหลังอื่น พ่ออุ้ยจึงอาศัยเติ๋นน้อยหน้าครัวไฟซึ่งโปร่งโล่งสบายเพราะลมพัดผ่านได้สะดวกเป็นที่พักผ่อน เติ๋นน้อยหน้าครัวไฟ ชานหลังบ้าน และร้านน้ำขนาดใหญ่ เรือนหลังนี้มีหำยนต์ เป็นส่วนที่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยได้มาจากเรือนเดิม พ่ออุ้ยนำมาไปติดตั้งไว้เหนือประตูหลัง ไม่ติดไว้เหนือประตูห้องนอนตามแบบประเพณี อาจเพราะหำยนต์ซึ่งเป็นของเฉพาะบุคคลอันนี้เป็นของอุ้ยม่อน พ่ออุ้ยปั๋นจึงไม่ได้ติดในตำแหน่งของเจ้าเรือน