แม่อุ้ยธิ วิเศษคุณ (78 ปี) CM-001-001  

 
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 12 ม.2 บ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2494
สล่า : ลูน สนธิคุณ
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องคอนกรีตเป็นกระเบื้องลอนคู่
เก็บข้อมูล : เมษายน 2554
     
     
   
     
  เรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงขนาดกลางหลังนี้ตั้งอยู่ข้างวัดต่อเรือ เรือนจั่วเดี่ยวอายุ 60 ปีหลังนี้เป็นผลงานหลังแรกๆของสล่าลูน สนธิคุณแห่งบ้านนางแล มี 1 ห้องนอน เดิมหลังคามุงกระเบื้องคอนกรีต ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่เพราะกระเบื้องเดิมหมดอายุ แม่อุ้ยธิวัย 78 ปีอาศัยอยู่เพียงลำพัง ลูกชายคนเดียวก็แยกไปปลูกเรือนอยู่กับเมีย อาศัยข้าวสารและอาหารที่ลูกชายจะคอยนำมาส่งให้แม่ เรือนมีนอกชาน มีร้านน้ำตามแบบประเพณีที่นอกชาน ร้านน้ำขนาดค่อนข้างใหญ่ วางหม้อน้ำได้หลายใบ ทำเป็นแบบเรือนขนาดเล็ก หลังคาจั่ว
   
   
     
  พื้นไม้บริเวณชานจะตีเว้นร่องสำหรับให้น้ำฝนระบายลงไปได้ไม่ขังนอง “ฮูร่อง” ช่องที่ทำไว้ที่พื้น ปิดเปิดได้ บ้างว่าสำหรับเวลาเก็บกวาดทำความสะอาด บ้างว่าสำหรับบ้วนน้ำหมาก บ้างก็ว่าสำหรับเด็กและคนแก่คนเฒ่าปัสสวะในยามกลางคืน จะได้ไม่ต้องลงจากเรือน ครัวไฟของเรือนหลังนี้เป็นส่วนต่อเติมขึ้นด้านหลังเรือน ทำเป็นเรือนติดดินไม่ยกพื้น สร้างติดกับตัวเรือนใหญ่ให้เข้าถึงได้โดยตรงจากเรือนใหญ่ ตูบไฟสำหรับการต้มน้ำ ต้มถั่วเน่า นึ่งข้าว หรืออื่นๆที่ใช้ฟืนในการก่อไฟ เพราะฟืนมีควันและเขม่ามาก ไม่เหมาะกับการก่อไฟในครัวไฟ จึงทำเป็นตูบไฟหลังเล็กแยกไว้ต่างหาก ระเบียงทางเดินจากท้ายเรือนออกไปด้านหน้า เห็นแม่อุ้ยธิเจ้าของเรือนนั่งอยู่ลำพัง