นางศิริพร แดงไฝ (32 ปี) CM-002-HT01  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 100 หมู่ 1 บ้านตาลเหนือ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ม
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2500
สล่า : สล่าม๊อก คนบ้านตาลเหนือ
 
 
การซ่อมแซม : มุงหลังคาใหม่เฉพาะชานแดดหลังบ้านน
เก็บข้อมูล : 5 พฤษภาคม 2556
     
     
   
     
  เรือนไม้บ่ะเก่าแบบสองจ๋อง พร้อมนอกชานหน้าหลังสัดส่วนงดงาม เติมลูกเล่นด้วยการต่อผังพื้นเรือนออกทางด้านตะวันออก ขยับห้องนอนออกจากแนวหลังคา พร้อมต่อมุขหลังคาออกไปคลุม ทำให้เกิดรูปหลังคาที่ซับซ้อนขึ้นจากเรือนสองจ๋องทั่วไป พื้นที่ฮ่อมรินถูกขยายกว้างขึ้นกลายเป็นโถง ชานหลังหน้าครัวไฟทำหลังคาคลุมแล้ว มีบันไดทางลงด้านหลัง เรือนหลังนี้ยังมีนอกชานด้านหน้าเรือน เปิดโล่งไม่ทำหลังคาคลุม ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่หาดูยากแล้วในปัจจุบัน แต่ไม้พื้นผุไปมากจนเดินแทบไม่ได้แล้ว ไม้ราคาแพงในปัจจุบัน การซ่อมแซมรักษาไม้พื้นจึงเป็นภาระหนักของเจ้าของเรือนเหล่านี้
   
   
     
  บริเวณบ้านเคยองค์ประกอบแบบประเพณีล้านนาแทบทุกอย่างยกเว้นต๊อมน้ำ และตูบผี เพราะไม่ใช่บ้านเก๊า ปัจจุบันยังคงมีและใช้หลองข้าว น้ำบ่อ ส้วม ส่วนคอกสัตว์นั้นเคยมีคอกวัวควายรื้อถอนไปแล้ว เพราะเลิกเลี้ยงวัวแล้ว