นางอำไพ อิ่มบุญอาบ (55 ปี) CM-002-C02  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 63 หมู่ 5 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปีที่สร้าง : 2469
สล่า : สล่าบ้านท่าศาลา
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องดินขอ ต่อเติมห้องเก็บของใต้ถุนเรือน และห้องน้ำบนเรือน
เก็บข้อมูล : 30 มีนาคม 2556
     
     
   
     
  เรือนกาแลที่มีรูปแบบและองค์ประกอบใกล้เคียงกับตำราเรื่องเรือนกาแลมากที่สุดหลังหนึ่ง ที่กำลังผุพังใกล้วาระสุดท้ายแล้ว หากไม่มีผู้ใดหรือหน่วยงานใดมารับสืบทอดต่อไป เพราะไม่มีผู้อยู่อาศัยมานานแล้ว ลูกหลานมีบ้านเรือนของตัวเองในบริเวณข้างเคียง หลังคารั่วเป็นช่องขนาดใหญ่ ฝนตกเข้าไปทำลายสิ่งที่อยู่ในเรือน ปลวกแทะกินไม้ในหลายๆส่วน เรือนกาแลแบบจั่วแฝดหรือสองจ๋อง ทำหลังคาคลุมพื้นที่นอกชานด้านหน้า พร้อมกับซุ้มบันไดทางขึ้นด้านหน้า บดบังจั่วแฝดของเรือนประธานไว้ แม้เรือนหลังนี้จะถูกรื้อย้ายถึง 2 ครั้ง ตำแหน่งปัจจุบันเป็นแหล่งที่ 3 ที่มันได้ตั้งอยู่
   
   
     
  การวางทิศยังคงเป็นแบบประเพณี คือหันหน้าไปทางทิศใต้ให้จั่วขวางตะวัน ทั้งรูปแบบและเอกลักษณ์ของเรือนกาแลตามตำรา สามารถพบเห็นและศึกษาได้จากเรือนหลังนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเรือน ขื่อและแป๋(อะเส)วางนอน ขัวย่าน(ไม้ปะกบดั้ง) ฝาผายออก 2 ข้าง ป่อง(หน้าต่าง)ขนาดเล็กเปิดบานเดี่ยว แป้นต้อง(ไม้กระดานพื้น) ร้านน้ำ หิ้งพระหิ้งผี ครัวไฟ และที่สำคัญคือไม้กาแลที่ปลายจ๋อง (ยอดจั่ว) ไม้คู่ไขว้แกะสลักอย่างประณีตสวยงามติดประดับไว้ทุกแห่งของปลายจ๋อง