แม่อุ๊ยเชื้อ กองบุปผา (92 ปี) CM-002-C01  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 30 หมู่ 4 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปีที่สร้าง : -
สล่า : สล่าปัน (คนดอยแก้ว) ,น้อยบุญ และคำมูล
 
 
การซ่อมแซม : -
เก็บข้อมูล : 30 มีนาคม 2556
     
     
   
     
  เรือนแม่อุ๊ยเชื้อเป็นเรือนที่มีรูปแบบไม่เป็นแบบประเพณี แม้จะเป็นเรือนที่ปลูกสร้างมานานแล้ว คุณหมอบุญมา สามีแม่อุ๊ยเชื้อได้ซื้อเรือนหลังนี้ ให้สล่าขนย้ายมาสร้างที่นี่เพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยและเป็นสถานที่รักษาพยาบาลคนไข้ไปในตัว คุณหมอและแม่อุ๊ยเชื้อนับถือศาสนาคริสต์ จึงไม่พบการบูชาพระบูชาผีเหมือนกับเรือนพื้นถิ่นแบบประเพณีหลังอื่นๆ ผังพื้นของเรือนคล้ายเรือนจั่วแฝด แต่ทำหลังคาขวางทั้งหน้าและหลัง ทำให้เกิดรูปหลังคาที่ซับซ้อนไม่เห็นเป็นจั่วแฝดชัดเจน นอกจากจะมองจากผังหลังคา หรือโครงหลังคาจากภายในเรือน ทั้งยังทำปีกนกกันสาดอีกชั้นหนึ่งยาวจากหลังเรือนมาหน้าเรือนแล้วต่อยาวยื่นออกคลุมบันไดทางขึ้นเรือนด้านหน้า ยิ่งทำให้เรือนมีหลังคาซับซ้อนไม่เห็นเป็นแบบประเพณี แต่เมื่อพิจารณาการวางห้องภายในเรือนก็พบว่ายังคงมีความเป็นผังพื้นแบบประเพณีอยู่บ้าง คือทำเป็นแบบเรือนแฝด มีห้องนอนสองข้าง มีเติ๋น มีระเบียงทางเดิน แต่เปลี่ยนทางเชื่อมหลังเรือนจากฮ่อมรินตรงกลางระหว่างห้องไปใช้พื้นที่ข้างห้องนอนด้านตะวันตกแทน ส่วนครัวไฟด้านหลังก็ขยายพื้นที่ชานออกกลายเป็นชานขนาดใหญ่ก่อนถึงครัวไฟ แล้วยังมีห้องนอนเพิ่มอีก 1 ห้องทีเรือนหลังนี้ มีห้องน้ำเพิ่มเติมอีก 2 ห้อง เพื่อคนจำนวนมากกว่าเรือนทั่วไปมาใช้งานเรือนหลังนี้
   
   
     
  บริเวณบ้านมีหลองข้าว มีน้ำบ่อ มีส้วม และมีคอกสัตว์ตามแบบประเพณีล้านนา แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้เป็นเจ้าของที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเป็นคนเมืองล้านนา เหมือนกับคนล้านนาทั่วไปแม้จะเป็นคริสต์ศาสนิกชน ไปโบสถ์วันอาทิตย์แทนการไปวัดในวันพระ ความเป็นศาสนาใดในชาวล้านนาดั้งเดิมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตพื้นฐานประจำวันมากนัก