แม่เรือนคำ แก้วป้อม (70 ปี) CM-002-D01  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 90 ม.3 บ้านยางคราม ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2502
สล่า : พ่อหนานจม ผัดต้นตุน (อายุ 85 ปี) พี่ชายของแม่เรือนคำ พ่อคำมา ผัดต้นตุน
 
 
การซ่อมแซม :มีบางส่วนที่เปลี่ยนกระเบื้อง เพิ่มเติมหลังคา(สังกะสี) ชานแดดด้านหลัง
เก็บข้อมูล : 8 เมษายน 2556
     
     
   
     
  เรือนแม่เรือนคำเป็นเรือนสองจ๋องหรือจั่วแฝด หันหน้าไปทางทิศเหนือ ห้องนอนอยู่ด้านตะวันออก มีชานมีเติ๋นตามแบบประเพณี ฮ่อมรินขนาดใหญ่สู่ด้านหลังซึ่งเป็นครัวไฟและนอกชานที่ทำหลังคาคลุมแล้ว เพราะกลัวไม้พื้นจะผุ มีบันไดทางขึ้นเรือนด้านหน้าพร้อมเสาแหล่งหมา และบันไดทางลงด้านหลังเช่นเดียวกับเรือนบ่ะเก่าทั่วไป แต่เรือนบ่ะเก่าหลังนี้มีความพิเศษที่แตกต่างจากเรือนบ่ะเก่าทั่วไปอยู่ที่หลังคา ที่มองด้านหน้าลักษณะเหมือนเรือนสองจ๋องทั่วไป แต่ด้านในเข้าไป สล่าเพิ่มความซับซ้อนของหลังคาด้วยการเติมจั่วขวางแบบแฝดเยื้องเข้าไป แทนที่จะเป็นจั่วแฝดยาวมาพบกับเรือนขวางด้านหลังเรือนเหมือนแบบเรือนทั่วไป
   
   
     
  บริเวณบ้านพบหลองข้าวขนาดใหญ่ น้ำบ่อ องค์ประกอบอื่นนั้นไม่พบแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเรือนใหม่ปลูกขึ้นด้านหน้าบ้าน แทนที่ข่วงบ้านไป และยังเกือบจะบังเรือนไม่ให้เห็นจากถนนภายในหมู่บ้านแล้ว