ยายบัวเทพ ปัญญาหล้า (77 ปี) CM-002-S03  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 29 บ้านต้นแหนน้อยต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2492
สล่า : ลุงฮอม (พี่ชาย)
 
 
การซ่อมแซม :เปลี่ยนดินขอเป็นกระเบื้องซีเมนต์
เปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอน (พรีม่า) ต่อเติมใต้ถุนเป็นห้องนอน ห้องครัว โถงนั่งเล่น
เก็บข้อมูล : 30 มีนาคม 2556
     
     
   
     
  เรือนไตเขินในหมู่บ้านอนุรักษ์ดีเด่นรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯของยายบัวเทพและลูกสาวหลังนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีหลังหนึ่งของจิตใจอนุรักษ์ของผู้เป็นเจ้าของเรือนที่น่าชื่นชม เมื่อไม่ยอมรื้อเรือนแล้วสร้างใหม่เมื่อมีความจำเป็นต้องปรับพื้นที่ให้สูง ยกตัวเรือนให้พ้นจากระดับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเป็นความไม่สะดวก ประกอบความจำเป็นที่ต้องการพื้นที่ห้องเพิ่มสำหรับสมาชิกในบ้านที่เพิ่มขึ้น แต่เลือกใช้วิธีการดีดยกตัวเรือนและหลองข้าวให้สูงขึ้น 1.70 ม. ถมดินในบริเวณบ้าน และต่อเติมใต้ถุนให้เป็นพื้นที่ห้องเพิ่มขึ้น โดยไม่ทำให้รูปทรงรูปร่างของเรือนเสียไป ปลายจ๋องผุพังไปก็จัดทำขึ้นทดแทนในคราวเดียวกับการดีดยกเรือนและเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาที่ผุพังหมดอายุแล้ว (พ.ศ.2556)
   
   
     
  ตัวเรือนของยายบัวเทพหันหน้าไปทางทิศเหนือ วางหลองข้าวไว้ด้านหน้าบ้านตามแบบประเพณี ในบริเวณบ้านมีองค์ประกอบตามแบบประเพณีหลายอย่าง มีต๊อมน้ำที่ไม่ใช้งานนานแล้ว แต่อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดู เคยมีคอกสัตว์แต่รื้อถอนไปเพราะเลิกเลี้ยงแล้ว หลองข้าว น้ำบ่อ และส้วม อนุรักษ์ไว้