พ่ออุ๊ยชื่น จันทร์คำ (89 ปี) CM-002-S02  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 3 หมู่ 2 บ้านป่าลาน ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2503
สล่า : -
 
 
การซ่อมแซม : ต่อเติมห้องน้ำบนเรือน
> เก็บข้อมูล : 18 พฤษภาคม 2556
     
     
   
     
  เรือนไม้ของพ่อชื่น ชาวไตเขิน ไม่มีรูปทรงแบบจั่วแฝดหรือสองจ๋องให้เห็น ด้วยเป็นหลังคาแบบเรือนคู้ คือเอาแป๋ (อะเส) ชนกัน เรือนแบบนี้ไม่มีริน (รางน้ำ) อยู่กลางเรือน ไม่วุ่นวายกับน้ำรั่วน้ำหยดเวลาฝนตก หรือต้องคอยเปลี่ยนรินเมื่อใช้งานไปนานๆ แต่แม้หลังคาจะเปลี่ยนไปไม่เป็นแบบเรือนแฝด ผังเรือนยังคงเป็นแบบประเพณี คือเป็นแบบเรือนแฝด ห้องนอนอยู่ด้านตะวันออก มีเติ๋นหน้าห้องนอน มีทางเดินผ่านกลางไปสู่ครัวไฟด้านหลังเรือน มีบันไดทางขึ้นเรือนด้านหน้า บันไดทางลงด้านหลัง
   
   
     
  บริเวณบ้านพ่อชื่นมีหลองข้าวขนาดใหญ่ แสดงถึงที่นาที่มีมากและอุดมสมบูรณ์ มีน้ำบ่อ มีครัวไฟที่สร้างเป็นหลังแยกจากเรือนใหญ่ เพื่อย้ายครัวไฟลงจากเรือน ครัวไฟเดิมบนเรือนถูกใช้เป็นห้องนอน ปัจจุบัน พ่ออุ๊ยอยู่บ้านเพียงลำพัง ลูกหลานปลูกเรือนใหม่บริเวณข้างเคียง นำอาหารมาส่งให้ ครัวหลังบ้านจึงไม่ได้ใช้งานแล้ว อาศัยระเบียงหลังบนเรือนเล็กๆเป็นครัวไฟแบบง่ายๆแทน บริเวณบ้านยังมีศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้าน แต่ไม่มีตูบผีให้เห็น