พ่ออุ้ยดวง สิทธิวงค์ (79 ปี) CM-002-S01  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 215 หมู่ 11 บ้านหัวริน ต.บ้านเปียง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2508
สล่า : นายแก้ว เป็งธรรม
 
 
การซ่อมแซม : ไม่มี ปรับเปลี่ยนหลองข้าวเป็นครัวไฟไปแล้ว
เก็บข้อมูล : 30 มี.ค.2556
     
     
   
     
  อุ๊ยดวงปลูกเรือนแบบสองจ๋อง ตามแบบประเพณี ที่เรียกว่า เรือนไม้บ่ะเก่า ยกใต้ถุนสูงจนใช้งานใต้ถุนได้ ปล่อยโล่งไม่กั้นห้องหรือเทพื้น มีแคร่หรือตั่งไว้นั่งนอน เรือนหันหน้าไปทางทิศใต้ มีบันไดทางขึ้นด้านหน้า ทางลงด้านหลัง มีเสาแหล่งหมาหน้าบันได สูงยาวขึ้นรับหลังคา ขึ้นเรือนไปมีชานมีเติ๋น มีหิ้งพระ จุดเด่นเรือนหลังนี้คือมีฝากั้นห้องภายในเป็นฝาไม้ไผ่ขัดแตะ ที่เรียกว่า ฝาลายอำ เป็นเรือนที่ปลูกสร้างอย่างง่ายๆ ตามแบบเรือนในชนบทชานเมือง ใช้ไม้ที่แปรรูปอย่างง่าย ขนาดไม่ใหญ่นัก เพียงให้รับน้ำหนักเรือนได้
   
   
     
  บริเวณบ้านอุ๊ยดวง มีส้วมและคอกสัตว์ หลองข้าวเคยมีแต่รื้อไปแล้วเพราะเลิกทำนา ไม่มีน้ำบ่อเพราะใช้ร่วมกันกับเพื่อนบ้าน มีครัวไฟใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อย้ายลงจากบนเรือน ปัจจุบันเลี้ยงไก่ชนหลายตัว จึงมีสุ่มไก่หลายอันวางอยู่ในข่วงบ้าน