นางสุขแก้ว สอนศรีนุสรณ์ (68 ปี) LN-001-B02  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 80 ถ.ท่าลี่ ม่วงโตน บ.ศรีราภรณ์ ต.แม่ศรีเตี๊ยะ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2511
สล่า : พ่ออุ้ยมุม บ้านศรีเจริญ
 
 
การซ่อมแซม : เปลี่ยนกระเบื้องลอน ต่อห้องเก็บของและชั้นวางของ
เก็บข้อมูล : 30 มีนาคม 2556
     
     
   
     
  เรือนสรไน เอกลักษณ์เรือนพื้นถิ่นลำพูน ที่ตกแต่งปลายจ๋องด้วยไม้กลึงกลมท่อนสั้นๆ เรียกว่า “สรไน” ประกอบเข้าด้วยไม้ฉลุลายลวดลายพันธ์พฤกษาตามแบบล้านนา โดดเด่นอยู่ยอดจั่วปลายจ๋อง โดยรูปลักษณะและผังพื้นแล้ว เป็นแบบเดียวกับเรือนบ่ะเก่า คือเป็นเรือนจั่วแฝดสองจ๋อง ยกใต้ถุนสูง ฮ่อมรินตรงกลาง ห้องนอน 2 ข้าง ด้านหลังเป็นครัวไฟ เติ๋นหน้อยสำหรับกินข้าว และชานหลัง หลังคาก็เป็นแบบเดียวกันกับแบบประเพณีนิยมของล้านนา คือเป็นทรงจั่วผสม หรือมนิลา จึงมีเพียงยอดจั่วปลายจ๋องเท่านั้นที่มีส่วนประดับต่างกันตามพื้นที่ เรือนหลังนี้มีโครงสร้างเสาชั้นล่างเป็นเสาคอนกรีตแบบโบราณ ที่เรียกว่า “เสาสะตาย” ขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับเสาค.ส.ล.ในปัจจุบัน ใช้กรวดแม่น้ำ ทราย และซิเมนต์เป็นส่วนผสม ส่วนเสาชั้นบนเป็นเสาไม้
   
   
     
  บริเวณบ้านของแม่สุขแก้วมีองค์ประกอบตามประเพณีล้านนาทุกประการ มีเพียงหลองข้าวที่เคยมีเมื่อทำนา แต่รื้อไปเมื่อเลิกทำนา เปลี่ยนมาทำสวนลำไยแทน และเป็นบ้านเก๊า จึงมีตูบผีปู่ย่าอยู่ข้างเรือนด้านหัวนอน ต๊อมน้ำมี แต่ไม่ใช้งานนานแล้วและปรับเปลี่ยนเป็นส้วมแทน