อุ๊ยยง บุญสุทธิ์ (93 ปี) LN-001-B01  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 61 หมู่ 2 บ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2444
สล่า : -
 
 
การซ่อมแซม : ต่อเติมใต้ถุน
เก็บข้อมูล : 7 เมษายน 2556
     
     
   
     
  เรือนสรไนหลังใหญ่ของบ้านโฮ่ง เป็นเรือนของขุนแพทย์ฤาชัย กำนันบ้านโฮ่งในอดีต ตกแต่งยอดจั่วปลายจ๋องด้วยไม้กลึงกลมท่อนสั้นๆ ที่เรียกว่า “สรไน” โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แต่โดยรูปลักษณะและผังพื้นแล้ว เรือนสรไนหลังนี้ก็เป็นแบบเดียวกับเรือนบ่ะเก่า คือเป็นเรือนจั่วแฝดสองจ๋อง ยกใต้ถุนสูง บนเรือนมีห้องนอน 2 ข้าง ฮ่อมรินตรงกลาง ด้านหลังเป็นครัวไฟและชานหลัง ทรงหลังคาก็เป็นแบบเดียวกันกับแบบประเพณีนิยมของล้านนา คือเป็นทรงจั่วผสม หรือมนิลา จึงมีเพียงยอดจั่วปลายจ๋องเท่านั้นที่มีส่วนประดับต่างกันตามพื้นที่ หลังนี้มีเรือนขวางด้านหน้า เป็นนอกชานที่ดัดแปลงเป็นพื้นที่รับแขกคล้ายศาลา สมฐานะผู้เป็นเจ้าของที่มีผู้ไปมาหาสู่มาก มีพื้นที่ทางเดินเลียบข้างเรือนจากด้านหน้าถึงชานหลังเพิ่มขึ้น เป็นรูปแบบนี้พบหลายหลังในลำพูน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกชายคา แต่ต่อหลังคาคลุมกันแล้ว เพราะไม่อยากให้พื้นไม้ผุ รวมทั้งเรือนหลังนี้ ชานหลังขนาดใหญ่ พร้อมครัวไฟและเติ๋นหน้อยสำหรับกินข้าว และบันไดทางลงด้านหลัง
   
   
     
  ในบริเวณบ้าน พบหลองข้าวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้าบ้าน น้ำบ่อ และต๊อมน้ำที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นอกจากนี้ ยังมีโรงเก็บของที่ภายในเป็นวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างอาคารแบบประเพณี ทั้งโบสถ์วิหาร และเรือนสรไน หลายอย่าง เพราะพ่ออุ๊ยยงลูกเขยบ้านนี้เป็นสล่าที่ทำงานในพื้นที่ลำพูนมานาน