อุ๊ยสอง ปัญญาเหล็ก (84 ปี) LN-001-W01  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : บ้านต้นผึ้ง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2503
สล่า : ลุงฮอม (พี่ชาย)
 
 
การซ่อมแซม : ซ่อมไม้พื้นชาน 2 ครั้ง
เก็บข้อมูล : 30 มีนาคม2556
     
     
   
     
  เรือนสรไน เอกลักษณ์เรือนพื้นถิ่นลำพูน อิทธิพลจากเรือนขนมปังขิง ที่ตกแต่งปลายจ๋องด้วยไม้กลึงกลมท่อนสั้นๆ เรียกว่า “สรไน” ประกอบเข้าด้วยไม้ฉลุลายลวดลายพันธ์พฤกษาตามแบบล้านนา โดดเด่นอยู่ยอดจั่วปลายจ๋อง โดยรูปลักษณะและผังพื้นแล้ว เป็นแบบเดียวกับเรือนบ่ะเก่า คือเป็นเรือนจั่วแฝดสองจ๋อง ยกใต้ถุนสูง ฮ่อมรินตรงกลาง ห้องนอน 2 ข้าง ด้านหลังเป็นครัวไฟและชานหลัง ทรงหลังคาก็เป็นแบบเดียวกันกับแบบประเพณีนิยมของล้านนา คือเป็นทรงจั่วผสม หรือมนิลา จึงมีเพียงยอดจั่วปลายจ๋องเท่านั้นที่มีส่วนประดับต่างกันตามพื้นที่
   
   
     
  บริเวณบ้านของอุ๊ยสองเคยมีหลองข้าว แต่รื้อไปแล้ว เพราะเลิกทำนา มีน้ำบ่อ มีส้วม หันหน้าเรือนไปทางใต้ ซึ่งชาวบ้านแถบนี้เรียกเป็นทางเหนือ ให้จั่วขวางตะวัน เรือนหลังนี้บอกขายแล้ว เพราะเห็นว่าเก่ามากแล้ว หลังคารั่วเพราะกระเบื้องเสื่อมสภาพ ลูกจะเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาพ่ออุ๊ยก็ไม่ยอม บอกว่าจะกลายเป็นบ้านลอกคราบ ไม่ดี