นางนิ้วก้อย ไชโย (57 ปี) CM-002-HT03  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 103 หมู่ 5 บ้านตาลเหนือ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2504
สล่า : พ่ออุ๊ยโต สล่าบ้านต๋าล (ผู้สร้าง)
สล่าบ้านแอ่น ดอยเต่า(ปั้นกระเบื้องมุงหลังคา)
 
 
การซ่อมแซม : ต่อหลังคาคลุมชานฝน, ย้ายร้านน้ำ, ต่อหลังคานอกชานหลังบ้าน
เก็บข้อมูล : 5 พฤษภาคม2556
     
     
   
     
  เรือนบ่ะเก่าแบบจั่วแฝดหรือสองจ๋อง เสากลม ใต้ถุนสูง บันไดทางขึ้นด้านหน้า บันไดทางลงด้านหลัง มีนอกชานด้านหน้าแต่ทำหลังคาคลุมแล้ว เพราะไม่อยากให้พื้นไม้ผุ ผังเรือนแบบเรือนจั่วแฝด คือห้องนอน 2 ข้าง หน้าห้องนอนคือเติ๋น มีฮ่อมรินผ่านกลางสู่ครัวไฟด้านหลัง มีชานหลัง บันไดทางลงด้านหลัง มีส่วนประดับยอดจั่วปลายจ๋องตามเอกลักษณ์เรือนพื้นถิ่นแถบนี้
   
   
     
  ตัวเรือนวางให้หันหน้าเรือนสู่ทิศเหนือ เพื่อให้จั่วขวางตะวันตามประเพณี หน้าบ้านเป็นหลองข้าว หลังบ้านเป็นสวนครัว คอกเลี้ยงสัตว์ และห้องส้วม ใต้ถุนมีกี่ทอผ้า และตั่งสำหรับนั่งนอนตอนกลางวัน ไม่มีน้ำบ่อเพราะขุดไม่ได้น้ำสำหรับพื้นที่นี้ มีเพิงใช้เป็นครัวไฟอยู่หน้าบ้านเพิ่มเติมมาเพราะแยกครัวไฟลงจากเรือน