พ่ออุ๊ยต้น กบกันทา (83 ปี) CM-002-HT02  

ข้อมูลสังเขป
 
ที่ตั้ง : 73 หมู่ 1 บ้านตาลเหนือ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ปีที่สร้าง : พ.ศ.2507
สล่า : สล่าม๊อก มหาวรรณ (สล่าเก๊าบ้านต๋าล)
 
 
การซ่อมแซม : ซ่อมทางเดินไปหลังบ้าน(ข้างเรือน) รั้วเพิ่งทำใหม่
เก็บข้อมูล : 24 สิงหาคม 2556
     
     
   
     
  เรือนไม้บ่ะเก่าแบบสองจ๋อง รูปแบบและผังพื้นเป็นแบบประเพณี คือเป็นเรือนยกใต้ถุนสูง หันจั่วขวางตะวัน จากบันไดทางขึ้นด้านหน้าเจอชานเจอเติ๋น ห้องนอน 2 ข้าง ฮ่อมรินตรงกลาง เดินผ่านไปสู่ชานและครัวไฟด้านหลังเรือน ห้องนอนหลักอยู่ด้านตะวันออก พ่ออุ๊ยต้นเคยเป็นเจ้าช้าง คือมีช้างเลี้ยงไว้ใช้งาน แต่ไม่ได้เลี้ยงช้างไว้ใต้ถุนเรือน มัดไว้ในบริเวณบ้าน ตัวเรือนจึงไม่ได้มีใต้ถุนสูงกว่าเรือนเจ้าช้างที่เลี้ยงช้างไว้ใต้ถุนเรือนอื่นๆ ยอดจั่วปลายจ๋องมีเครื่องประดับตามแบบประเพณีของเรือนพื้นถิ่นแถบนี้ ตัวเรือนถูกดัดแปลงไปบางส่วน คือ การต่อหลังคาคลุมนอกชานทั้งด้านหน้าด้านหลัง ตีฝาปิดนอกชานด้านหน้า และตีฝาปิดพื้นที่ใต้ถุนให้เป็นห้องเก็บของ
   
   
     
  บริเวณบ้านพ่ออุ๊ยต้นมีหลองข้าวอยู่หน้าบ้าน ไม่มีน้ำบ่อ เพราะพื้นที่นี้หาน้ำยาก น้ำใช้จึงต้องไปตักมาจากห้วย มี ต๊อมน้ำผนังไม้ ต่างจากที่อื่นที่เป็นผนังก่ออิฐ ไม่พบองค์ประกอบอื่นใด ข่วงบ้านโล่งไม่มีต้นไม้ มีเพียงไม้ประดับที่เชิงบันไดเท่านั้น แต่พ่ออุ้ยมีที่ดินฝั่งตรงข้ามเป็นที่ปลูกผักสวนครัว